Úvod: Home > Vibrační technika

Vibrační technika

Mezi vibrační techniku řadíme stroje, které svou funkčností zhutní materiál pod, nebo kolem sebe. Mezi vibrační techniku hutnící materiály pod sebou lze zařadit vibrační pěchy, vibrační desky, vibrační válce. Vibrátory zhutňují materiál i kolem sebe.

Vibrační pěchy dělíme dle spalované pohonné směsi na pěchy benzínové, nebo pěchy naftové. Hmotnosti pěchů, či jejich hutnící schopnosti jsou mezi sebou srovnatelné.

Vibrační desky jsou dělené hlavně dle hmotností. Zároveň se zvyšující se hmotností vibrační desky se zvyšuje i její hutnící schopnost a rozměr pracovní desky. Nabízíme vibrační desky o hmotnostech 45 kg, 63-105 kg, 150 kg,200 kg, 400 kg.

Vibrační válce dělíme na dvě základní kategorie: vibrační válce hladké a vibrační válce ježkové. Vibrační válce hladké pak dělíme dále na tzv. ručně vedené, nebo sedátkové. Ručně vedené hladké vibrační válce (nabízíme ve hmotnostech 700 a 1.100 kg) se využívají k zaválcování rovných méně objemných ploch např. tenisových kurtů, hřišť, nebo při menších opravách živičných povrchů, sedátkových válců ( nabízíme hmotnost 1.100 kg a 1.500 kg ) se naopak využívá při válcování povrchů u rozměrnějších celků.

Vibračních válců ježkových se díky jejich zvýšeným vibračním a tudíž hutnícím schopnostem využívá pro hutnění nerovných terénů např. navezeného podkládkového zásypu, zeminy, nebo kameniva.

 Vibrační pěchy
 Vibrační desky
Vibrační válce
 Vibrátory ponorné
Vibrátory příložné
 

Mezi vibrační techniku řadíme stroje, které svou funkčností zhutní materiál pod, nebo kolem sebe. Mezi vibrační techniku hutnící materiály pod sebou lze zařadit vibrační pěchy, vibrační desky, vibrační válce. Vibrátory zhutňují materiál i kolem sebe.

Vibrační pěchy dělíme dle spalované pohonné směsi na pěchy benzínové, nebo pěchy naftové. Hmotnosti pěchů, či jejich hutnící schopnosti jsou mezi sebou srovnatelné.

Vibrační desky jsou dělené hlavně dle hmotností. Zároveň se zvyšující se hmotností vibrační desky se zvyšuje i její hutnící schopnost a rozměr pracovní desky. Nabízíme vibrační desky o hmotnostech 45 kg, 63-105 kg, 150 kg,200 kg, 400 kg.

Vibrační válce dělíme na dvě základní kategorie: vibrační válce hladké a vibrační válce ježkové. Vibrační válce hladké pak dělíme dále na tzv. ručně vedené, nebo sedátkové. Ručně vedené hladké vibrační válce (nabízíme ve hmotnostech 700 a 1.100 kg) se využívají k zaválcování rovných méně objemných ploch např. tenisových kurtů, hřišť, nebo při menších opravách živičných povrchů, sedátkových válců ( nabízíme hmotnost 1.100 kg a 1.500 kg ) se naopak využívá při válcování povrchů u rozměrnějších celků.

Vibračních válců ježkových se díky jejich zvýšeným vibračním a tudíž hutnícím schopnostem využívá pro hutnění nerovných terénů např. navezeného podkládkového zásypu, zeminy, nebo kameniva.

Rychlý kontakt
Půmevek, spol. s r.o.
U Hostivařského nádraží 26
102 00 Praha 10
tel.: 271 961 658, fax.: 274 860 655
mobil: 606 631 354, 602 683 642, 602 257 823
e-mail: pumevek@pumevek.cz
Otevírací doba půjčovny

PO - PÁ 7.00 - 17.00


Po dohodě zabezpečíme sobotní a nedělní servis
Zákaznické centrum
Obchodní podmínky