Úvod: Home > Zákaznické centrum > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 •  

Půjčování strojů včetně návazných profesí je smluvní vztah mezi pronajímatelem (vlastníkem zařízení) a nájemcem (uživatelem zařízení), který je nutné v rámci právní jistoty zaštítit písemnou formou smlouvy.

K tomuto úkonu je nutná přítomnost osoby zastupující stranu nájemce a to v účasti osoby :

 

 •  OSVČ - firma (IČO) - majitel Živnostenského listu

 

 •  právnická osoba (IČO) - jednatel firmy

 

 •  fyzické (rodné číslo) - osoba, na jejíž jméno bude smlouva znít

 

 

Pokud není přítomnost výše jmenovaných osob při aktu podpisu "Nájemní smlouvy" možná, lze písemným pověřením od majitele Ž.L., nebo jednatele společnosti, zplnomocnit k podpisu "Nájemní smlouvy" svého zástupce. 

 

 

 

Jako podklad pro doplnění údajů v "Nájemní smlouvě" a ověření jejich pravosti je třeba budoucím nájemcem stroje dodat :

 

 

 • kopii Živnostenského listu - v případě OSVČ (IČO)

 

 • kopii výpisu z Obchodního rejstříku - v případě právnické osoby

 

 • kopii Osvědčení o registraci DIČ 

 

 • Objednávku

 

  (zde prosím uveďte název požadovaného stroje, s termínem odběru, délkou pronájmu, adresou umístění stroje, kontaktní osobou, a telefonickým spojením jak na firmu, tak na stavbu)

 

 • Občanský průkaz OSVČ x jmenovaného zástupce právnické osoby

 

 • Dva průkazy totožnosti - v případě fyzické osoby 

 

  (Např. Občanský průkaz, řidičský průkaz, pas - to vše od jedné osoby, na
  jejíž jméno a rodné číslo bude "Nájemní smlouva znít)

 

 • Kauci až do výše 20.000,-Kč za jeden odebraný stroj / výše dle typu stroje

 

 

Celý úkon sepsání "Nájemní smlouvy" je otázkou několika minut, poté Vám naši technici požadovaný stroj předvedou v činnosti, odborně Vás vyškolí, jak se se strojem zachází a pomohou Vám stroj naložit, případně vyložit z vozidla.

 

Na Vaše přání Vám stroj na stavbu přivezeme a úkony zaškolení provedeme na místě

 

UVEDENÉ CENY V KATALOGU JSOU BEZ DPH(21%). Ceník je platný od 1.1.2014

 

 

 

 


 

 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

 

 •  Denním nájemným se rozumí účtování příslušné ceny za každý započatý 

 

   kalendářní den včetně sobot, nedělí a svátků 

 

 

 • Zapůjčením stroje na jeden den se rozumí pronájem a tím účtování

 

  pronájmu stroje na 24 hodin

 

 

 • Víkendovým zapůjčením stroje se rozumí pronájem a tím účtování

 

  pronájmu stroje na SO + NE (v případě svátku i den svátku).

 

  Zapůjčení stroje za víkendovou sazbu je možné v PÁ po 12cté hodině, vrácení pak v PO do 12cti hodin. 

 

 

 • Slevy a jejich účtování

 

 

   Základní sazba uvedená v ceníku jako Nájemné 1 den (24 hod)
   a je účtována bez slevy

 

 

   Slevová sazba ve výši 10% je přiznána nájemci při pronájmu zařízení v období
   delším jak 24 hodin a to počínaje prvním dnem pronájmu do 15.ctého dne pronájmu

 

   Slevová sazba ve výši 15% je přiznána nájemci při pronájmu zařízení překračující 15
   dní pronájmu do 30.tého dne pronájmu

   Slevová sazba ve výši 20% je přiznána nájemci, pakliže je doba pronájmu delší jak
   30 dní

 


 

   

 

 

   

 

 



    Rychlý kontakt
    Půmevek, spol. s r.o.
    U Hostivařského nádraží 26
    102 00 Praha 10
    tel.: 271 961 658, fax.: 274 860 655
    mobil: 606 631 354, 602 683 642, 602 257 823
    e-mail: pumevek@pumevek.cz
    Otevírací doba půjčovny

    PO - PÁ 7.00 - 17.00


    Po dohodě zabezpečíme sobotní a nedělní servis
    Zákaznické centrum
    Obchodní podmínky